ვირუსების ნეიტრალიზაცია SARS-CoV-2 ტესტი კასეტი კოლოიდური ოქროს მეთოდი

  • Virus Neutralization SARS-CoV-2 Test Cassette colloidal

    ვირუსების ნეიტრალიზაცია SARS-CoV-2 სატესტო კასეტა კოლოიდური

    ვირუსების ნეიტრალიზაციის (SARS-CoV-2) ტესტი იყენებს კონკურსის მეთოდის ტექნიკურ პრინციპს. მისი შენახვა შესაძლებელია ოთახის ტემპერატურაზე 24 თვემდე. არ არის საჭირო ინსტრუმენტები, მარტივი ოპერაცია, მარტივი ინტერპრეტაცია, შედეგების ინტერპრეტაცია შესაძლებელია 10 წუთში. მაღალი მგრძნობელობა, სიზუსტე და სპეციფიკა.