ნარკოტიკი

  • Morphia (MOP) Rapid Test Cassette colloidal gold method

    მორფია (MOP) სწრაფი ტესტი კასეტის კოლოიდური ოქროს მეთოდი

    მორფის ტესტის კასეტა იყენებს კონკურენტული მეთოდის ტექნიკურ პრინციპს. მისი შენახვა შესაძლებელია ოთახის ტემპერატურაზე ყოველგვარი ინსტრუმენტის გარეშე და ტესტირება ადგილზე, მიუხედავად ადგილისა და გარემოსდაცვითი შეზღუდვებისა. ზუსტი შედეგები, სწრაფი გამოვლენა, შედეგების ინტერპრეტაცია შესაძლებელია 5 წუთში, დროის დაზოგვა და შედეგები შეუიარაღებელი თვალით არის შესამჩნევი. მაღალი მგრძნობელობა: გამოვლენის ბარიერი დაბალია, რაც ეფექტურად ზრდის მორფინის ბოროტად გამოყენების გამოვლენის მაჩვენებელს. კარგი სპეციფიკა: მაღალი სპეციფიკური მონოკლონური ანტისხეულები გამოიყენება შესაძლო ჯვარედინი რეაქტიულობის შესამცირებლად.