ჩამოტვირთვა

  • დენგეს IgGIgM სწრაფი ტესტი კასეტა კოლოიდური ოქროს მეთოდი
  • ნერწყვის ერთჯერადი კოლექტორი (COVID-19 TEST)
  • FLU A +B ანტიგენის სწრაფი ტესტი კასეტა კოლოიდური ოქროს მეთოდი
  • FOB სწრაფი ტესტი კასეტის კოლოიდური ოქროს მეთოდი
  • H.Pylori ანტიგენის სწრაფი ტესტი კასეტა კოლოიდური ოქროს მეთოდი
  • მალარიის PfPan ანტიგენის სწრაფი ტესტი კასეტა კოლოიდური ოქროს მეთოდი
  • მორფია (MOP) სწრაფი ტესტი კასეტის კოლოიდური ოქროს მეთოდი
  • ახალი კორონავირუსის (SARS-CoV-2) ანტიგენის სწრაფი ტესტი კასეტის კოლოიდური ოქროს მეთოდი
  • სიფილისის სწრაფი ტესტის კასეტა
  • ვირუსების ნეიტრალიზაცია SARS-CoV-2 ტესტი კასეტის კოლოიდური ოქროს მეთოდი