ნერწყვის ერთჯერადი კოლექტორი (COVID-19 TEST)

  • Disposable saliva sample collector (COVID-19 TEST)

    ნერწყვის ერთჯერადი კოლექტორი (COVID-19 TEST)

    ვირუსების ნეიტრალიზაციის (SARS-CoV-2) ტესტი იყენებს კონკურსის მეთოდის ტექნიკურ პრინციპს. მისი შენახვა შესაძლებელია ოთახის ტემპერატურაზე 24 თვემდე. არ არის საჭირო ინსტრუმენტები, მარტივი ოპერაცია, მარტივი ინტერპრეტაცია, შედეგების ინტერპრეტაცია შესაძლებელია 10 წუთში. მაღალი მგრძნობელობა, სიზუსტე და სპეციფიკა.